Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Webbels Een WEBBELevenis met Slim op weg

DdUX Webbels Een WEBBELevenis met Slim op weg

Xander Roozen, 09-07-2010

Tijdens de zomervakantie heeft Rijkswaterstaat door het mindere autoverkeer de gelegenheid extra veel wegwerkzaamheden uit te voeren. In elke regio worden automobilisten geïnformeerd over de werkzaamheden aan de weg. Zo ook in de regio Arnhem-Nijmegen, waar Xander Roozen (@Shuggie) woont. Xander werd geattendeerd op Slim op weg en is benieuwd hoe hij slim alle verkeershinder kan omzeilen. Een schoolvoorbeeld van de categorie Handig-maar-net-niet. (7:37 min)

Bekijk de YouTube-versie (voor tablet of smartphone).

FEEDBACK

Heb je suggesties, toevoegingen of opmerkingen over deze WEBBELevenis plaats dan een reactie.

Alle bijdragen worden geacht op persoonlijke titel te zijn vervaardigd en vertegenwoordigen niet de mening van de werkgever of redactie.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: