Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home

Zoekresultaten

Niet gevonden waar u naar zocht? Probeer het uitgebreide zoekformulier voor meer zoekopties.

65 items die aan uw zoekterm(en) voldoen. RSS berichtformaat
Designing for Interaction Redactie, 16-01-2007 — Boeken: Interactie-ontwerp

Dan Saffer (werkzaam bij het Amerikaanse Adaptive Path) gaat in op het vakgebied Interaction Design aan de hand van diverse voorbeelden, zoals de iPod en populaire sites, zoals Flickr.

Designing Interactions Redactie, 09-01-2007 — Boeken: Interactie-ontwerp

Bill Moggridge, internationaal vermaard industrieel ontwerper en oprichter van het ontwerpbureau IDEO, biedt een historisch overzicht van belangwekkende projecten en produkten van interactie-ontwerp. Zowel de allereerste ontwerpen van de muis, de grafische interface en de mobiele telefoon komen aan de orde als nieuwe ontwerpen zoals de iPod, computer games en PDA's.

Thoughts on Interaction Design Redactie, 02-04-2007 — Boeken: Interactie-ontwerp

"Interactie-ontwerpers zijn de vormgevers van gedrag. Gedrag is een groot begrip en kan zo op het eerste gezicht te groot zijn voor een enkele professie. Maar toch is een dergelijk beroep ontstaan. Deze beroepscategorie omvat de complexiteit van informatie-architectuur, het antropologische streven de mensheid te begrijpen, de altruïstische aard van 'usability engineering' en de creatie van dialogen. (...)"

About Face 3 Redactie, 21-05-2007 — Boeken: Interactie-ontwerp

Een boek over de essentiële onderdelen van interactie-ontwerp voor desktop en mobiele applicaties en websites.

Thoughtful Interaction Design Redactie, 03-10-2007 — Boeken: Interactie-ontwerp

Een boek over interactie-ontwerp gebaseerd op het werk van Donald Schön.

Analog in, Digital out Redactie, 29-05-2008 — Boeken: Interactie-ontwerp

Een boek van Brendan Dawes over interactie-ontwerp.

Forms that Work Redactie, 03-11-2008 — Boeken: Interactie-ontwerp

Een boek over het ontwerp van formulieren voor sites en applicaties.

Designing Social Interfaces Redactie, 25-06-2009 — Boeken: Interactie-ontwerp

Volgens sommigen wordt het Web behalve persoonlijk ook steeds socialer. De auteurs van dit boek gaan in op het vraagstuk hoe je sites zo kunt ontwerpen dat interacties met gebruikers en aan een gemeenschap bouwen worden gestimuleerd. Met meer dan 100 interactiepatronen, ontwerpprincipes en heldere schoolvoorbeelden bieden Christian Crumlish en Erin Malone interface-ontwerpers van sites met een sterk sociaal karakter bruikbare oplossingen voor hun ontwerpproblemen.

Handboek interactieontwerp Redactie, 06-07-2010 — Boeken: Interactie-ontwerp

Een Nederlandstalig boekwerk voor studenten over interactieontwerp, mensgericht ontwerpen en gebruiksbelevingen.

Tempel Redactie, 14-06-2007 — Wie-is-wie: Interactie-ontwerp

TEMPEL (Bloemendaal) is een bureau voor interaction design en user experience.

TU Delft (design for interaction) Redactie, 13-02-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

De tweejarige Engelstalige Masteropleiding 'Design for Interaction' bestaat uit een aantal basis- en specialisatievakken. De basisvakken behandelen theorie en methoden van ontwerpen en onderzoek en een oriëntatie op de beroepspraktijk.

Naast deze vakken is er gelegenheid voor gerichte verdieping door het doen van onderzoek en het volgen van een aantal keuzevakken. De Masteropleiding wordt afgesloten met een afstudeerproject bij een bedrijf of binnen een onderzoeksproject in het lopend onderzoek van de faculteit.

TU Eindhoven (user system interaction) Redactie, 12-02-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

Een internationaal georiënteerde post-graduate opleiding aan de TU Eindhoven.

ArtEZ Academie Arnhem (information & interactieve media design) Redactie, 19-03-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

"De opleiding Information & Interactive Media Design (I&IMD) in Arnhem biedt afgestudeerde interactieve ontwerpers een heel breed beroepsperspectief dat binnen organisaties op het gebied van voorlichting, communicatie, wetenschap, dienstverlening, economie, technologie, als ook kunst en cultuur, gestalte kan krijgen. Dus op al die maatschappelijke terreinen van onze complexe wereld waarbinnen interactieve informatieuitwisseling onmisbaar is geworden."

Avans Hogeschool (communication & multimedia design) Redactie, 02-02-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

Beroepsopleiding 'Communication & multimedia design' aan de Avans Hogeschool in Breda.

De Haagse Hogeschool (communication & multimedia design) Redactie, 17-01-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

Beroepsleiding 'Communication & multimedia design' aan de Haagse Hogeschool.

Hogeschool van Amsterdam (interactieve media) Redactie, 31-01-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

Beroepsopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam gericht op interactieve media.

Hogeschool Rotterdam (communication & multimedia design) Redactie, 02-02-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

Beroepsopleiding 'Communication & multimedia design' aan de Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (interaction design) Redactie, 13-02-2007 — Opleidingen: Onderwijs en onderzoek, Interactie-ontwerp

 

Interaction 08 Redactie, 31-10-2007 — Evenementen: Interactie-ontwerp

De internationale conferentie voor en door interactie-ontwerpers.

Interactive design Redactie, 02-01-2008 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een drietal lezingen over Interactive Design door de afdeling Industrieel Ontwerp van de TU Delft.

Design by Fire 2008 Redactie, 23-05-2008 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een conferentie over interactie-ontwerp in Utrecht onder auspiciën van Chi Nederland.

This happened - Utrecht#3 Redactie, 07-10-2008 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een bijeenkomst voor en door interactie-ontwerpers die laten zien hoe ze van een idee tot realisatie komen.

Design by Fire 2009 Redactie, 09-07-2009 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een jaarlijks terugkerende Engelstalige conferentie over interactie-ontwerp en andere ontwerpdisciplines voor gebruikservaringen in Utrecht. Organisatie o.a. door Yohan Creemers.

Design by Fire Café Redactie, 10-09-2009 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Als aanloop naar de Design by Fire Conferentie vindt op maandag 28 september 2009 voor de eerste keer een Design by Fire Café plaats. Design by Fire Café is informele bijeenkomst voor (interaction) designers. Voor elk café zal iemand uitgenodigd worden om een korte presentatie te geven als inspiratie voor verdere discussie.

Master Class: Human-Centered Interaction Design Redactie, 18-02-2010 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een masterclass verzorgd door Namahn (Brussel) over mensgericht interactie-ontwerp.

Master Class: Human-Centered Interaction Design Redactie, 13-07-2010 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Are you involved in the design of user interfaces? As you know all too well, good intentions are not enough to achieve an engaging, productive and safe experience for your users. You need to master a broad set of methods and techniques in Human-Centered Design (HCD). Practical advice and feedback from experienced HCD professionals also help.

Design by Fire Conference 2010 Redactie, 19-08-2010 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een internationaal georiënteerde conferentie over interactie-ontwerp, georganiseerd door de Nederlandse afdeling van de Interaction Design Association.

Design by Fire 2011 Redactie, 27-06-2011 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Design by Fire is een initiatief van IxDA Netherlands.

Time Management for Headstrong Professionals (DxF '11 workshop) Redactie, 24-08-2011 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een workshop tijdens de Design by Fire 2011 conferentie (Utrecht).

Innovation Games (DxF '11 workshop) Redactie, 24-08-2011 — Evenementen: Interactie-ontwerp

Een workshop tijdens de Design by Fire 2011 conferentie (Utrecht).

Design is the fundamental soul of a man-made creation.Steve Jobs

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: