Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Over Over DdUX.org

Over DdUX.org

DdUX betekent 'Design for digital User eXperience'. DdUX.org is de community site voor user experience design in het Nederlandse taalgebied en is een initiatief van INFORMAAT.

User experience design richt zich op alle ontwerpfacetten van de interactie, gebruik en beleving tussen mens en (digitale) informatie en omvat disciplines, zoals informatie-ontwerp en -architectuur, grafische vormgeving en interactie-ontwerp.

Het doel van DdUX.org is user experience design (als vakgebied en als beroepspraktijk) te etaleren en te professionaliseren en deelnemers aan de community te ondersteunen bij hun conversaties.

DdUX.org is bedoeld voor:

  • Beroepsbeoefenaars
  • Onderzoekers
  • Docenten en opleiders
  • Studenten
  • Opdrachtgevers

De evolutie van DdUX.org kent faciliteiten voor verschillende conversaties: van informatievoorziening tot samenwerking. De richting en het tempo van deze evolutie worden uiteindelijk door de community zelf bepaald.

Download DdUX.org flyer PDF logo

Initiatiefnemer

DdUX.org is een initiatief van INFORMAAT.

Suggesties, meningen of voorstellen voor verbeteringen in het ontwerp voor de user experience van DdUX.org zelf zijn van harte welkom.

Beauty and brains, pleasure and usability — they should go hand in hand.Donald Norman

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: