Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Opleidingen TU Delft (design for interaction)

TU Delft (design for interaction)

De tweejarige Engelstalige Masteropleiding 'Design for Interaction' bestaat uit een aantal basis- en specialisatievakken. De basisvakken behandelen theorie en methoden van ontwerpen en onderzoek en een oriëntatie op de beroepspraktijk.

Naast deze vakken is er gelegenheid voor gerichte verdieping door het doen van onderzoek en het volgen van een aantal keuzevakken. De Masteropleiding wordt afgesloten met een afstudeerproject bij een bedrijf of binnen een onderzoeksproject in het lopend onderzoek van de faculteit.

"De masteropleiding Design for Interaction (DfI) duurt twee jaar en geeft na afronding recht op de titel MSc of ir.

Instroom

Je kunt direct instromen met de bachelor Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde of Media en Kennis Technologie. Afhankelijk van je vakkenpakket word je ook toegelaten met een bachelor Civiele Techniek, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek of Werktuigbouwkunde.

Vakgebied

Het vakgebied richt zich op het ontwerp van mens-productinteracties, met aandacht voor de fysieke, culturele, technologische en maatschappelijke context daarvan. Het bouwt daarmee voort op industrieel ontwerpen in het algemeen en ergonomie en esthetiek in het bijzonder.

Onderzoek

Studenten die zich in het onderzoek naar interactieontwerp willen bekwamen, kunnen daarop in deze opleiding het accent leggen."

Bezoek de opleidingssite.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: