Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Opleidingen K.U. Leuven OTC, Mediacentrum (usability design)

K.U. Leuven OTC, Mediacentrum (usability design)

"Iedereen die al eens heeft meegewerkt aan een ICT-project - of het nu over een website, een desktoptoepassing of een intranetapplicatie gaat - heeft ervaren dat het succes van ICT-toepassingen afhangt van het gebruiksgemak ervan: de snelheid en efficiëntie waarmee de gebruikers deze toepassingen aanleren en gebruiken. Technisch geavanceerde systemen missen dikwijls hun doel omdat ze voorbijgaan aan de behoeften van de eindgebruikers. Daardoor is de rendabiliteit van vele, vaak erg dure ICT-toepassingen teleurstellend.

Er bestaat dan ook een grote behoefte aan usability designers: experts met een gedegen kennis van de manier waarop gebruikers met ICT-systemen omgaan. Die kennis is nodig om de technische complexiteit van een applicatie om te zetten in een helder interactie-ontwerp.

Deze opleiding behandelt het domein van software usability vanuit een praktijkgerichte hoek, maar verliest de brede theoretische basis van deze discipline niet uit het oog. Een toepassing gebruiksvriendelijk maken houdt immers veel meer in dan het blind volgen van checklists met richtlijnen. Door de brede invalshoek van de opleiding Usability Design kan de opgedane expertise worden ingezet in uiteenlopende technische omgevingen."

Bezoek de opleidingssite.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: