Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Opleidingen K.U. Leuven - campus Kortrijk (usability design voor soft- en hardware)

K.U. Leuven - campus Kortrijk (usability design voor soft- en hardware)

Ontwerpen van mens-machine-interactie: methodes en praktijkervaringen voor soft- en hardware design

Deze meerdaagse opleiding biedt een helikopterzicht op de meest essentiële stappen in het ontwerptraject van een goede mens-machine-interactie. Dit wordt telkens geïllustreerd aan de hand van relevante cases uit de praktijk. Bovendien krijgt u de kans om onder begeleiding en in team een praktische case uit te werken tijdens de afsluitende workshop. Na het volgen van deze opleiding zal u

  • een gestructureerd inzicht hebben in het ontwerpen van goede interfaces,
  • bruikbare methodieken kennen om zelf goede interfaces te ontwerpen,
  • in staat zijn om deze methodieken toe te passen in uw concrete werksituatie,
  • op een kritische manier gebruikersinterfaces kunnen beoordelen,
  • de mogelijkheden en beperkingen van documentatie voor toepassingen beter kunnen inschatten.

Doelgroep

Deze opleiding is voor u bedoeld als u op één of andere manier te maken hebt met de ontwikkeling, ontwerp, de technologische implementatie, de ergonomie, de marketing & sales, ... van mens-machine-interfaces, ongeacht de omgeving of situatie: in soft- of hardwareontwikkeling, in systeem- of machinebouw, in apparatuur- of productontwikkeling. Enige ervaring met gebruikersinterfaces is een pluspunt voor een goede begripsvorming maar specifieke voorkennis is niet vereist.

Bezoek de opleidingssite.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: