Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Opleidingen ArtEZ Academie Arnhem (information & interactieve media design)

ArtEZ Academie Arnhem (information & interactieve media design)

"De opleiding Information & Interactive Media Design (I&IMD) in Arnhem biedt afgestudeerde interactieve ontwerpers een heel breed beroepsperspectief dat binnen organisaties op het gebied van voorlichting, communicatie, wetenschap, dienstverlening, economie, technologie, als ook kunst en cultuur, gestalte kan krijgen. Dus op al die maatschappelijke terreinen van onze complexe wereld waarbinnen interactieve informatieuitwisseling onmisbaar is geworden."

"In september 2006 is op de Academie voor beeldende kunst en vormgeving Arnhem de nieuwe opleiding Information & Interactive Media Design (I&IMD) van start gegaan. Deze opleiding is een verzelfstandiging, verbreding en verdieping van het interactief onderwijs dat tot nu toe op dit gebied binnen de afdeling Grafisch Ontwerpen verzorgd werd. Dat is noodzakelijk geworden omdat onze wereld dagelijks overspoeld wordt door overweldigende hoeveelheden elektronische informatie waarin mensen nauwelijks de weg kunnen vinden. Daarom is de vraag naar ontwerpers, die in dat doolhof de weg wel weten en dit voor gebruikers zinvol kunnen ontsluiten, enorm toegenomen.

Het ontwerponderwijs I&IMD vloeit voort uit de integratie van verschillende nieuwe en traditionele mediatechnologieën en wordt gesitueerd op het grensvlak van technologie, vormgeving, beeldende kunst en wetenschap. Het onderwijsprogramma strekt zich uit van de vormgeving van informatie ten behoeve screen based media en interactieve ruimtelijke installaties, tot interactieve cartografie en bewegwijzering. Van de dynamische representatie van kwantitatieve informatie in de vorm van grafieken, tabellen en diagrammen tot de generatieve vormgeving van grote hoeveelheden informatie in omvangrijke databases.

Het onderwijs stelt studenten in kennis van nieuwe zienswijzen en ontwerpmethodieken voor informatie-uitwisseling in interactieve media. Studenten leren hoe visuele informatiesystemen en interfaces voor de analoge en virtuele werkelijkheid ontwikkeld en vormgegeven kunnen worden. Ze leren interactieve informatiesystemen en productinterfaces te ontwerpen en vorm te geven die voor screen based media onontbeerlijk zijn.

De nieuwe opleiding Information & Interactive Media Design (I&IMD) biedt afgestudeerde interactieve ontwerpers een heel breed beroepsperspectief dat binnen organisaties op het gebied van voorlichting, communicatie, wetenschap, dienstverlening, economie, technologie, als ook kunst en cultuur, gestalte kan krijgen. Dus op al die maatschappelijke terreinen van onze complexe wereld waarbinnen interactieve informatieuitwisseling onmisbaar is geworden."

Bezoek de opleidingssite.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: