Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Opleidingen

Opleidingen

User experience design opleidingen in Nederland en België verschillen naar type en niveau. Zo zijn er opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. En er is een diversiteit aan kortlopende en commerciële cursussen. Ontbreekt een relevante opleiding of cursus? Neem contact met de redactie op.

AGConsult (web usability en andere)

Verscheidene praktijkgerichte cursussen, zowel als gepersonaliseerde in-company training en als open opleiding.

Anysurfer (webtoegankelijkheid)

Anysurfer, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites, geeft opleidingen waar webdesigners, ontwikkelaars en webredacteurs kunnen kennismaken met webtoegankelijkheid, hun kennis opfrissen of de kneepjes van het vak leren.

De lesgevers hebben een gedegen kennis van de toegankelijkheidsrichtlijnen, maar ze hebben ook voeling met de praktijk van iedere dag.

ArtEZ Academie Arnhem (information & interactieve media design)

"De opleiding Information & Interactive Media Design (I&IMD) in Arnhem biedt afgestudeerde interactieve ontwerpers een heel breed beroepsperspectief dat binnen organisaties op het gebied van voorlichting, communicatie, wetenschap, dienstverlening, economie, technologie, als ook kunst en cultuur, gestalte kan krijgen. Dus op al die maatschappelijke terreinen van onze complexe wereld waarbinnen interactieve informatieuitwisseling onmisbaar is geworden."

Avans Hogeschool (communication & multimedia design)

CMD is een interdisciplinaire en innovatieve opleiding ontwikkeld door de Academie voor ICT & Media in samenwerking met de Akademie voor Kunst & Vormgeving/St.Joost. CMD leidt studenten op tot strategische en creatieve probleemoplossers en productontwikkelaars op het gebied van (digitale) media en communicatie.

De Haagse Hogeschool (communication & multimedia design)

De opleiding CMD van De Haagse Hogeschool zit in het brandpunt van informatica, communicatie en vormgeving.

Hogeschool Rotterdam (communication & multimedia design)

"De media- en communicatie-industrie maakt turbulente ontwikkelingen door. Nieuwe technieken leiden tot nieuwe communicatievormen en vice versa. Binnen de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) leer je dan ook niet alleen oplossingen bedenken voor bekende problemen, maar ook voor nieuwe problemen. We verwachten niet alleen dat je direct inzetbaar bent na je opleiding, maar ook dat je je verder blijft ontwikkelen als professional."

Hogeschool Utrecht (digitale communicatie)

"Wij leiden je op tot webdeveloper, content manager, interaction designer, informatie-architect, new media consultant, kennismanager of digital marketeer. Na een gemeenschappelijke propedeuse kun je kiezen uit drie leerroutes: Communication & Multimedia Design (voltijd), Communicatiesystemen (voltijd en deeltijd) of Informatiemanagement (voltijd)."

Hogeschool van Amsterdam (interactieve media)

Een breed vakkenpakket op vijf kennisgebieden van interactieve media; marketing, communicatie, technologie en design, management en cultuur. Intensieve en individuele begeleiding in je studievoortgang. Vakdocenten uit de beroepspraktijk en een sterk netwerk van interactieve mediabedrijven en creatieve organisaties van wie je echte en praktijkgerichte opdrachten voor projecten krijgt.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (interaction design)

"Interaction Design is een opleiding met een breed blikveld. Niet alleen omdat er naast vormgeving ook veel aandacht is voor conceptontwikkeling, programmeren, en menselijke/sociale factoren, maar ook omdat de opleiding zich naast ‘traditionele’ nieuwe media als internet, cd-roms/dvd's, mobiele telefoons en interactieve installaties, ook richt op de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van tastbare/draagbare interfaces, RFID en het grensgebied tussen architectuur en interaction design."

Hogeschool Zuyd (communication & multimedia design)

C-MD leidt op tot allround multimedia-professional. Het bedenken, ontwikkelen, ontwerpen en produceren van multimediale communicatie staat centraal.

Human Interface Group (usability design certification programme)

Een interactieve cursus om methodisch en gestructureerd te leren alle aspecten van bruikbaarheid in een software-ontwikkelproject te kunnen implementeren.

K. U. Leuven (cognitive ergonomic contributions to human-computer interactions)

Deze opleiding beoogt het inzicht te vergroten in de cognitieve processen die een rol spelen als een persoon met computer systemen interacteert.

K. U. Leuven (gebruikersinterfaces)

"Dit opleidingsonderdeel handelt over 'Human-Computer Interaction' (... a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them.)."

K.U. Leuven - campus Kortrijk (usability design voor soft- en hardware)

"Deze meerdaagse opleiding biedt een helikopterzicht op de meest essentiële stappen in het ontwerptraject van een goede mens-machine-interactie. Dit wordt telkens geïllustreerd aan de hand van relevante cases uit de praktijk. Bovendien krijgt u de kans om onder begeleiding en in team een praktische case uit te werken tijdens de afsluitende workshop."

K.U. Leuven OTC, Mediacentrum (usability design)

"Deze opleiding behandelt het domein van software usability vanuit een praktijkgerichte hoek, maar verliest de brede theoretische basis van deze discipline niet uit het oog. Een toepassing gebruiksvriendelijk maken houdt immers veel meer in dan het blind volgen van checklists met richtlijnen. Door de brede invalshoek van de opleiding Usability Design kan de opgedane expertise worden ingezet in uiteenlopende technische omgevingen."

Leidse onderwijsinstellingen (Communicatie & multimediadesign)

Deze opleiding is een HBO Informatica met uitstroomprofiel Communicatie en Multimediadesign en is geaccrediteerd door de NVAO onder de titel HBO Informatica. Na voltooiing van de opleiding mag je de titels Ingenieur (Ing.) en Bachelor of Information & Communication Technology voeren.

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (communication & multimedia design)

CMD-opleiding aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.

TU Delft (design for interaction)

De tweejarige Engelstalige Masteropleiding 'Design for Interaction' bestaat uit een aantal basis- en specialisatievakken. De basisvakken behandelen theorie en methoden van ontwerpen en onderzoek, en de oriëntatie op de beroepspraktijk. Naast deze vakken is er gelegenheid voor gerichte verdieping door het doen van onderzoek en het volgen van een aantal keuzevakken. De Masteropleiding wordt afgesloten met een afstudeerproject bij een bedrijf of binnen een onderzoeksproject in het lopend onderzoek van de faculteit.

TU Eindhoven (user system interaction)

Een internationaal georiënteerde post-graduate opleiding aan de TU Eindhoven.

TU Twente (human media interaction)

Human Media Interaction is een tweejarige mastersopleiding. Het eerste jaar bestaat uit algemene en verdiepende modules over diverse aspecten van mens-media interactie en een multidisciplinair project waarin geavanceerde interfaces worden ontworpen en bestudeerd. In het tweede jaar bestaat de mogelijkheid een paar maanden als stageaire te werken voor een bedrijf of een ander academisch instituut. De studie wordt afgesloten met een individueel onderzoeksproject. De cursusmodules zijn thematisch gegroepeerd. Studenten kunnen in hoge mate hun interessegebied kiezen.

Universiteit Utrecht (content and knowledge engineering)

"This Master's programme focuses on three core areas of study: content management and content processing, knowledge systems, and content in organisations."

Universiteit van Amsterdam (informatiekunde)

De opleiding Informatiekunde is een multi-disciplinaire opleiding die deskundigheid bijeenbrengt uit de Faculteiten Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie, en Natuurkunde, Wiskunde en Informatica.

Universiteit van Leiden (LIACS: imagery & media)

Een universitaire, post-graduate onderwijsgroep aan de Leidse universiteit met Human-Computer Interaction als een thematisch onderzoeksgebied.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: