Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Links

Links

Een selectie van Nederlands- en (vooral) Engelstalige sites, blogs en portals die belangwekkend zijn voor user experience designers. Tevens voorzien van 'verplichte kost'. Ontbreekt een relevante site, blog of portal? Neem contact met de redactie op.

beep

De persoonlijke blog van user experience designer Peter Boersma.

chi nederland

Chi Nederland is dé vereniging voor specialisten op het gebied van mens machine interactie. De vereniging is onderdeel van de wereldwijde organisatie ACM SIGCHI.

de lijst

"de Lijst richt zich op het structureren van informatie en het vastleggen van kennis. de Lijst is in 1999 begonnen als een project van een student Informatiedienstverlening en -management (IDM) aan de Haagse Hogeschool." - Update: Gestopt per 14 dec. 2007.

design & emotion

Marco van Hout's succesvolle site met aandacht voor de emotionele beleving van producten, diensten en merken. De site bevat ondermeer interviews, designnieuws en opinies.

design observer

Design Observer is in oktober 2003 gestart door bekende publicisten op het gebied van design, zoals Michael Bierut, William Drenttel, Jessica Helfand & Rick Poynor. In het magazine verschijnen regelmatig artikelen over typografie, design en (Amerikaanse) cultuur.

ferry den dopper

Ferry den Doppen (TamTam) met een bedrijfsblog over user experience.

for users only

Een blog van het 'centre of usability research' van de K.U. Leuven.

infodesign

InfoDesign is een verzamelplaats van relevante, interessante en opmerkelijke bronnen voor user experience designers.

ipan

IPAN (Interactive Professionals Associatie Nederland) is een netwerk van professionals die werkzaam zijn in de interactieve industrie of in het traditionele bedrijfsleven interactieve functies vervullen.

naar voren

"NAAR VOREN wordt belangeloos uitgegeven door een groep mensen die allemaal dagelijks met “werken aan internet” bezig zijn en wordt gemaakt voor iedereen die zich (betaald) druk maakt over websites." Update: Gestopt per 18 juli 2010.

open.info.nl

Open.info.nl is een weblog van Info.nl. Medewerkers schrijven er vanuit verschillende disciplines over open standaarden en het raakvlak van techniek en design. Op deze manier delen zij interesses, discussieren en zetten ideeën in de etalage.

peterme

Peterme is de persoonlijke blog van de Amerikaanse user experience designer Peter Merholz (Adaptive Path).

putting people 1st

Deze non-profit experience design centrale site is opgezet als een publieke dienst voor iedereen geïnteresseerd in het brede vakgebied van experience design en gebruiksgericht ontwerpen.

rtfm-nl

Doel van deze mailinglijst is het met elkaar in contact brengen van technisch schrijvers in Nederland, het uitwisselen van informatie en ervaring en het beroep van technisch schrijver onder de aandacht brengen van een breed publiek.

sigchi.be

Het Belgische 'chapter' van ACM SIGCHI.

stic

De Studiekring voor Technische Informatie en Communicatie is de beroepsvereniging voor specialisten die zich richten op (technische) communicatie.

tekstnet

Tekstnet is een beroepsvereniging van tekstschrijvers in Nederland en Vlaanderen.

usability blog

Bruikbaarheidsblog van het Belgische AGConsult.

usability startpagina

Een portal met gecategoriseerde links naar relevante sites en webpagina's over bruikbaarheid ('usability').

Usability Vlaanderen

Een initiatief van Edwin Waelbers.

usabilitynews

Site met verwijzingen van de British HCI Group.

usabilityweb.nl

Een open kennisbank over gebruiksvriendelijkheid met nieuws, artikelen, links en handige informatie.

usarchy

Usarchy is de weblog van Ruben Timmerman met eigen artikelen over usability (gebruikersvriendelijkheid) en online marketing.

useit

useit.com is de spreekbuis van de 'king of usability' Jakob Nielsen.

ux cocktail hour a'dam

"This is a group for User Experience practitioners in and around Amsterdam who would like to attend (one or more) UX Cocktail Hours in the neighborhood. The goal of the cocktail hours is to get together informally, share news and ideas through short presentations, meet other UX practitioners, chat about work, the weather, "koetjes en kalfjes" (chit-chat), and have a drink (or two). "

ux magazine

UX Magazine is een gezamelijke uitgave van schrijvers, technologen, ontwerpers, marketeers en business-specialisten vanuit de hele wereld.

uxmatters

UXmatters.com is een op vrijwillige basis gemaakt non-profit Web magazine met relevante inhoud over de ontwikkeling van effectieve ux strategieën en het ontwerp van user experiences voor digitale producten die optimaal in de wensen en behoeften van gebruikers voorzien.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: