Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Boeken Een nieuwe kijk op de experience economy

Een nieuwe kijk op de experience economy

In de tsunami van literatuur over experiences, experience design en de experience economy heeft het 'European Centre for the Experience Economy' in Bilthoven een Nederlandstalig boekwerk toegevoegd. In het boek scheppen Albert Boswijk, Thomas Thijssen en Ed Peelen de maatschappelijke context waarbinnen de betekenis, waarde en zin van user experience design een plek krijgt.

Albert Boswijk, Thomas Thijssen en Ed Peelen

EU Centre for the Exp. Economy

2007

Boek

Exp. Economy

Het ontdekken van betekenisvolle belevenissen en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame belevenisconcepten. Wat is nieuw, wat is innovatief en hoe pak je het aan? De theorie en de praktijk.

Experience economy is meer dan het aanbieden van een experience omgeving. Het uitgangspunt moet juist de persoonlijke ervaring van het individu zijn, in zijn leefomgeving en zijn maatschappelijke context.

Een nieuwe kijk op de experience economy gaat verder dan de huidige staat van kennis op dit gebied door de persoonlijke, sociale en economische ervaringen met elkaar te verbinden en praktisch hanteerbaar te maken. De auteurs gaan uit van het individu en zijn (verborgen) programma om zin en betekenis aan zijn leven te geven. De menselijke maat komt terug in ons denken en handelen. De kijkrichting is gewijzigd van 'de aanbieder staat centraal' naar 'de mens staat centraal'.

Dit boek geeft stap voor stap aan wat de fundamenten van betekenisvolle belevenissen zijn, welke ontwerpprincipes daarop van toepassing zijn en hoe je het geheel van idee tot werkelijkheid concreet in de praktijk brengt. Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bevat de theorie, de historie en de betekenis van de experience economy, het tweede deel beschrijft de praktijk. In een intermezzo worden zes aansprekende businesscases beschreven. Een nieuwe kijk op de experience economy is een aanrader voor iedereen die zoekt naar nieuwe wegen om waarde toe te voegen en te innoveren.

Bij dit boek is een DVD met illustratieve voorbeelden, video's en documenten meegeleverd.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: