Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Boeken Building Findable Websites

Building Findable Websites

Een onvindbaar product wordt niet verkocht. Informatie die niet is te vinden is onbruikbaar. Door de enorme toename van sites en informatie is hun vindbaarheid door mens of zoekmachine een belangrijke succesfactor geworden. In dit boek laat de auteur met praktijkvoorbeelden zien hoe het gebruik van webstandaarden en nieuwe technologieën (zoals microformats) tot een optimale vindbaarheid kan leiden.

Aarron Walter

New Riders Publishing

2008

0321526287

Boek

BFW

AW

Peachpits boekprofiel

Amazon

This is not another SEO book written for marketing professionals. In this book, you'll find practical advice and examples for people who build websites hoping that they'll reach their target audience. Each chapter will introduce you to best practices and fresh perspectives on how websites should be built to accomplish these simple, yet indispensable goals:

  • Help more people find your site
  • Help users find content within your site
  • Encourage return visits

The path this book travels towards findable websites passes through the villages of web standards, accessibility, and contemporary technologies like Ajax, APIs, Flash, and microformats. You'll find the big ideas behind each of these contemporary technologies and real world examples presented in this book, illustrating that you don't have to compromise the rich user experience in order to create search engine friendly, findable websites.

Although tailored for people who build websites, there's something here for people in the user sciences, designers, and project managers running the show. Findability is everybody's concern because everyone wants his or her work to be seen and appreciated.

If you're a web standards guru often struggling to help colleagues and clients see the light, you'll find the concepts and examples in this book of interest. Search engine optimization and general findability are the most compelling arguments for web standards best practices, as they speak to the bottom line.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: