Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2009 September

Artikelen en berichten (September 2009)

30 september 2009

Karl Gilis (agconsult) probeert de discipline Informatie-architectuur (IA) in de vingers te krijgen. IA kost wel tijd: "U doet dit niet even tussen de soep en de patatten."
Helaas komt het begrip 'structuur' niet voor. ~ Link

Interactief communiceren tot je erbij neervalt. Nicole Verschueren (yonego) geeft tips om te blijven staan. "De emoties van een klant kan je bespelen. Gevoelens als hebzucht, angst en status zetten een klant aan tot actie." (bron: f'watching) ~ Link

Na het succes van #001 is de volgende Design by Fire Café gepland op maandag 23 november a.s. met de Delftse contextkoningin Froukje Sleeswijk Visser als gastspreekster. ~ Link

29 september 2009

Volgens de gepeperde mening van Paul Hekkert (TU Delft) is publieksparticipatie, co-creatie en open source de ondergang van innovatie. "Als we niet uitkijken wordt Nederland één groot standpunt.nl en dat is een ernstig gevaar voor elk creatief proces." (bron: waardevancreatie) ~ Link

Ontwerper Jaap Leving (UNITiD) zet twee belangrijke verschillen tussen het ontwerp van een 'vaste' en een mobiele (web)toepassing naast elkaar: de gebruikscontext en de kenmerkende eigenschappen van de apparatuur. ~ Link

28 september 2009

Sprekers tijdens de vierde editie van This happened Utrecht (26 oktober a.s.) zijn ontwerper Elmo Diederiks en kunstenaars Sue Doeksen, Emily Gobeille en Theo Watson. ~ Link

25 september 2009

In het hol van de leeuw (d.i. Infoworld: de website voor ICT-management) houdt ene Neil McAllister een vurig pleidooi het ontwerp van een gebruikersinterface aan professionals over te laten. "Helaas nemen te veel software-ontwikkelingsteams genoegen met de UI-equivalent van het bloempotkapsel: ze laten de gebruikservaring over aan programmeurs en hun software moet de gevolgen dragen." ~ Link

Tijdens de uitreiking van de 2e Gerrit-van-der-Veer-prijs (12 november a.s.) is de Duitser Achim Ebert (Competentiecentrum voor mensgerichte visualisering - DFKI GmbH) gastspreker. ~ Link

Karl Gillis (agconsult) legt uit hoe betekenisloze nieuwsberichten over sitevernieuwingen bezoekers vooral in de weg zitten en tot een toename in gebruiksfricties leiden. ~ Link

24 september 2009

Ruurd Priester (strategisch directeur Lost Boys) kondigt een prijzenswaardig initiatief aan van de Werkgroep Innovatieprogramma Creatieve Industrie: de lancering van waardevancreatie.nl. Het doel van de site is "visies, meningen en inzichten te verzamelen, als basis voor de strategische innovatieagenda voor de creatieve industrie." Al het goede toegewenst. ~ Link

Peter Sparreboom (contentorganizers) koppelt gebruikerservaringen aan vragen, behoeften en verwachtingen van klanten. ~ Link

23 september 2009

Het duurt even, maar dan heb je wat. De Amsterdamse UX-boekenclub op maar liefst twee online plekken: bij LinkedIn en als Wiki. ~ Link

Oudgediende S. Joy Mountford (ooit Apple ATG) vertelt in dit interview over de rol van studenten bij veranderingen in organisaties, zoals bijvoorbeeld de ('Design for Interaction') studenten aan de TU Delft. (bron: d'cowboys) ~ Link

't Is weer eens tijd alle Zilveren Surfer personas te actualiseren. ~ Link

22 september 2009

De vijfde editie van de Europese bijeenkomst voor informatie-architectuur ('EuroIA Summit') is aanstaande, t.w. 25-26 september in Kopenhagen. De Nederlandse delegatie is behoorlijk sterk met ondermeer Peter Boersma (info.nl), Reinoud Bosman (Philips Design), Mark Kassteen (UI), Martijn Klompenhouwer (UI), Jacco Nieuwland (UI) en Iskander Smit (Info.nl). User Intelligence (Amsterdam) is trouwe sponsor van het evenement.

En niet vergeten de 'expats' in NL: Jonathan Arnowitz (Stroomt), Adam Cox (UI), Joe Lamantia (MC) en Chris Pierson (UI). ~ Link

21 september 2009

Voor een adequate (online) dienstenaanbod van gemeenten aan burgers schijnen 'kanalen' van groot belang te zijn. Onderzoek, planning en niet te vergeten ontwerp, je kunt er van alles op los laten. ~ Link

18 september 2009

Opmerkelijke tip uit Webschrijven voor dommeriken: "Gebruik eens geen woorden." ~ Link

17 september 2009

Amsterdams User Intelligence breidt met een dependance in Helsinki (Finland) uit in het hoge noorden. Prima werk, Tjeerd! ~ Link

Voor ontwerpers met interesse in online marketing, reclame en verkoop is er Kijk mee met Emerce eDay. ~ Link

16 september 2009

Ruben Timmerman (usarchy) onderkent drie recessiebestendige bruikbaarheidsprincipes: ontwerp en ontwikkel organisch en doorlopend, evalueer frequent en gebruik bestaande platformen én open software. ~ Link


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: