Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2009 Maart

Artikelen en berichten (Maart 2009)

27 maart 2009

Ronald Verschueren (netmarketing) gaat in op de rol, relevantie en waarde van een doordachte informatie-architectuur (IA) van een website. Hij noemt het weliswaar de menustructuur maar bedoelt in feite de opgelegde IA oftewel met een moeilijk woord, de taxonomie. (bron: f'watching) ~ Link

P.S. Ronald Verschueren blijkt ook televisiepersoonlijkheid.

Voor de falende sites van de overheid is er hoop. Dialogic publiceerde een rapport PDF logo met vuistregels en beleidsaanbevelingen om de gebruiksvriendelijkheid van deze sites te verhogen. ~ Link

26 maart 2009

Het bewijsmateriaal dat de kwaliteit van overheidssites laag is stapelt zich op. Zo onderzocht NetMarketing sites van grote gemeenten en constateerde dat de informatie-architectuur (o.a. structuur en vindbaarheid van informatie) ervan KPN ('Knudde, Prut, Naatje') is. ~ Link

25 maart 2009

Pascal Selles (hayona) brengt nogmaals de bekende boodschap dat het primaire aandachtsgebied ter verbetering van een website de bruikbaarheid is. Hoge tekstkwaliteit, optimale navigatiestructuur en begrijpelijke formulieren zijn de belangrijkste onderdelen. (bron: f'watching) ~ Link

24 maart 2009

Michèlle Thonen brengt verslag uit van haar praktijkonderzoek naar webrichtlijnen. Het resultaat is niet erg bemoedigend: onbekend, onbemind en onbereikbaar. Gelukkig heeft ze een paar ideeën over hoe verder. (via: fdendopper) ~ Link

Afgelopen vrijdag hield Karel van der Waarde aan de Avans Hogeschool zijn lectorale rede over de inhoud, positie en praktijk van grafisch ontwerp. Karel van der Waarde is verbonden aan het lectoraat Visuele Retorica. ~ Link

Onder de titel 'De wet op gebruiksvriendelijkheid' schrijft Robbin te Velde (dialogic) over de relatie tussen vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van online overheidsinformatie. De basis van die relatie is het primaat van de gebruiker en patronen voor interactie-ontwerp toepassen. (bron: f'watching) ~ Link

Te grote aandacht voor test-, meet- en gebruiksgegevens leidt bij Google tot gegevensfetisjisme en biedt weinig ruimte voor (creatief) ontwerp, aldus topontwerper Douglas Bowman (ex-Google). (bron: a'gids) ~ Link

23 maart 2009

Promovendus Willem Pieterson (universiteit Twente) onderzocht de kwaliteit van overheidssites. Hij concludeert dat het taalgebruik ervan te formeel en juridisch is en dat informatie vinden en gebruiken niet eenvoudig is. ~ Link

20 maart 2009

Karen van den Driesche (filterdesign) besteedt op de blog van het Ruud de Moor Centrum (Open Universiteit) aandacht aan mentaal- en affiniteitmodellen in gebruikersgericht ontwerpen. ~ Link

19 maart 2009

PUX-mail: IKKAN
Schermafbeelding Ikkan

Xander Periëns stuurt weer eens een PUX-mail. Dit keer over een campagne om mensen te helpen anders naar zichzelf, elkaar en werk te kijken: IKKAN. Xander wil zijn talenten als ex-leraar Duits inzetten daar waar ze het beste tot hun recht komen. De site van dit lovenswaardige initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou hem daarbij kunnen helpen.

18 maart 2009

De website van de dertiende editie van de CHI Nederland conferentie (11 juni 2009) onder de welluidende titel 'Change!' heeft een weblog (incl. RSS) in Wordpress. Twitteren kan ook met hashtag #chinl09. ~ Link

17 maart 2009

De HBO-opleiding Communication & Multimedia Design van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden krijgt het predicaat Excellent van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Proficiat! ~ Link

PoDdUX Aflevering 3: Jeroen van Geel
PodCast

PoDdUX is onze maandelijkse podcast met vragen aan interessante, relevante en opmerkelijke personen. Personen die voor de promotie van user experience design in het Nederlandse taalgebied de moeite waard zijn eens aan de tand te voelen. Xander Roozen (Informaat) spreekt in deze aflevering met Jeroen van Geel (intiator van Johnny Holland) over zijn Engelstalige online platform voor interactie-ontwerpers. Aan de orde komen ondermeer interactie-ontwerpers nieuwsgierig maken, vragen zonder antwoord en de naam Johnny Holland. In deze aflevering opnieuw een beller naar de DdUX-klachtenlijn. (14:00 min)

Marketingeuro's kun je het beste in klantvriendelijkheid investeren, aldus Ruben Bos. (bron: m'facts) ~ Link

16 maart 2009

Raymond Klompsma (concept7) schreef een inleidend artikel over de toepassing van persona's, 'user stories' en de zestien persoonlijkheidstypes van de Myer Briggs Type Indicator (MBTI) tijdens gebruikersgerichte ontwerpprocessen. ~ Link

Als het gaat over de centrale positie van de gebruiker dan geldt geen woorden maar daden. Dat blijkt een rode draad in het verslag van Erwin Blom van SXSW ('South by South West'). ~ Link

13 maart 2009

Heeftstijl is een nieuw Nederlandstalig webmagazine over modern webdesign (o.a. ontwerp, typografie en interactie). Het online tijdschrift wil "(...) gedegen vakkenis delen en interactie tussen ontwerpers in Nederland bevorderen." Een prijzenswaardig initiatief. (via: n'voren) ~ Link

Letterknechten schrikken niet van richtlijnen
Illustratie

Op dit moment vindt er veel discussie plaats over de (on)zin van webrichtlijnen voor overheidssites. Webredacteur Bas Evers (Informaat) mengt zich in de conversatie vanuit het perspectief van de tekstuele inhoud. Hij reageert hiermee op een onlangs verschenen schrijfsel van Jeroen Blokhuis, waarin de relevantie van de richtlijnen voor webredacties uit de doeken werd gedaan.

Pascal Selles (hayona) vindt de vindbaarheid door zoekmachines en de toegankelijkheid voor mensen (met een functiebeperking) twee belangrijke aandachtsgebieden voor een optimalisatie van sites. (bron: f'watching) ~ Link


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: