Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 November

Artikelen en berichten (November 2007)

30 november 2007

GEBRUIKSTIP: DdUX.org verschijnt nu in 'PermaFrost'. Toch liever 'Nacht': Bekijken (View) > Paginastijl (Page Style) > Nacht. Alleen beschikbaar in Firefox.

Onze oosterburen organiseerden onlangs een conferentie over informatie-architectuur. Joannes Vandermeulen (Namahn) hield een (Engelstalige) voordracht over de overeenkomsten tussen software engineering en filmmaken.

28 november 2007

Chris Nellen schreef een afstudeerscriptie over de samenhang tussen digitale architectuur en menselijke beleving. Maar of hier nu sprake is van de relatie tussen informatie-architectuur (IA) en gebruiksbelevingen (UX) valt te betwijfelen.

Ruben Timmerman (usarchy) bespreekt tijdens de Emerce Insight Travel & Tourism de bruikbaarheid van reizensites. (bron: emerce)

27 november 2007

Antje Roestenburg schreef een (Engelstalig) verslag van het afscheid van Gerrit van der Veer aan de VU Amsterdam. Gerrit ontving een lintje van Hare Majesteit en als eerste de jaarlijkse 'Gerrit van der Veer Award'. (bron: chi nederland)

23 november 2007

Groeimodellen en hun stadia
Illustratie bij artikel

Groei naar volwassenheid gaat van het ene over in het volgende ontwikkelingsstadium. Vanuit welk perspectief je ook kijkt (technologie in het algemeen of bruikbaarheid en gebruiksbeleving in het bijzonder) van organisaties, opdrachtgevers en producten is al snel duidelijk waar ze zich in hun ontwikkeling bevinden en wat hun volgende stadium zal zijn. Drie handige groeimodellen op een rijtje.

Lost Boys lanceert haar nieuwe site met een hoog Web 2.0-gehalte (o.a. tagging, blogs en RSS). Inclusief een promotie voor DdUX. Van harte!

22 november 2007

De vereniging 'Studiekring voor Technische Informatie en Communicatie' herijkt in een veranderende wereld haar bestaansgrond. "(...) voor iedereen die zich inspant om informatie te selecteren en te presenteren met de intentie mensen in staat te stellen hun activiteit optimaal in te richten en uit te voeren." - Aandacht dus ook voor bruikbare informatie van Piet Paulusma, Johannes van Dam en Tom Tom.

Ruben Timmerman (usarchy) introduceert 'undesign' als een manier om door het aantal visuele elementen te verminderen de bruikbaarheid te vergroten.

21 november 2007

Eindelijk is nu ook de Nederlandse bruikbaarheidsbedrijfstak vertegenwoordigd in de categorie Fusies & Overnames: Metrixlab koopt 2C. (bron: emerce)

16 november 2007

Ter vergroting van het historische besef bij informatie-architecten is deze theatrale Belgisch-Nederlandse bijdrage uit 2005 over de 'Architectuur van Kennis' interessant.

Ruben Bos (mangrove) bericht over vuistregels voor kwalitatieve webteksten. Schrijven blijkt een zeldzame kunst en kunde in de digitale wereld. (bron: marketingfacts.nl)

15 november 2007

"It's a new day, it's a new office"
MS Office 2007 Professional

Van een oude op een nieuwe versie van een computerprogramma overstappen gaat altijd gepaard met leren. Veranderingen en hopelijk verbeteringen maken nieuwe automatische handelingen nodig. Soms zijn de wijzigingen klein, soms groot. Overgaan op Office 2007 betekent ook voor doorgewinterde gebruikers een en ander te moeten 'afleren'. William van de Moolen verslaat zijn eerste ervaringen.

14 november 2007

Robert Jan Verkade (eend.nl) geeft een overzicht van (on)geordende lijsten, opsommingen en lijsten met definities in de markup van pagina's. (bron: naarvoren.nl).

13 november 2007

Ruben Timmerman (usarchy.com) ontmaskert weer een mythe uit de bruikbaarheidswereld: open verwijzingen naar een externe pagina in een nieuw venster. Ook de herpublikatie op m'facts leidt tot de nodige discussie.

12 november 2007

Het Rotterdamse 'Media aan de Maas' heeft een stagemarktplaats opgezet waar CMD-studenten en bedrijven elkaar kunnen treffen. Inclusief een preview van de studenten.

In de Chi Nederland Nieuwsbrief November beantwoordt Marcel Nahapiet (voorzitter a.i. en ux-adviseur bij Capgemini) zelfbedachte vragen over zijn werk en de wereld.

Op 8 oktober j.l. verdedigde Marco Rozendaal zijn proefschrift 'Designing engaging interactions with digital products' PDF logo. In dit proefschrift wordt beleving van betrokkenheid ('engagement') onderzocht die tijdens interacties met digitale producten kan ontstaan.

Zie ook: DdUX-interview met Marco Rozendaal (10.jan.2008)

9 november 2007

De (on)zin van Wereldbruikbaarheidsdag
Afbeelding WUD logo

Donderdag 8 november j.l. was het Wereldbruikbaarheidsdag. Gedurende een etmaal werden in de hele wereld evenementen georganiseerd waarin de bruikbaarheid van digitale informatie, producten en diensten centraal stond. Ook in Nederland werd aandacht besteed aan dit thema. Maar heeft een dergelijke dag wel zin?

8 november 2007

Ter gelegenheid van Wereldbruikbaarheidsdag ('World Usability Day') organiseert adviesbureau Tempel vanaf 13:30 een bijeenkomst met als titel "Breng de gebruiker tot leven". Locatie: brasserie Stempels (Klokhuisplein, Haarlem).


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: