Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 September 05 Ontwerprichtlijnen voor e-learning

Ontwerprichtlijnen voor e-learning

Humantics, 05-09-2007

Iedere onderwijsinstelling gebruikt tegenwoordig een platform voor elektronisch leren ('e-learning') ter ondersteuning van het studietraject van hun studenten. Zo'n platform moet een zo eenvoudig mogelijke gebruikersinterface hebben zodat de studenten hun volle aandacht op het leren kunnen richten. In het kader van e-learning wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen enerzijds pedagogische bruikbaarheid, gericht op de ondersteuning van het leerproces, en anderzijds technische bruikbaarheid, gericht op de gebruiksvriendelijkheid van het platform. [1]

Het is verstandig bij de opzet of evaluatie van een platform voor e-learning de volgende heuristieken in acht te nemen. Het volgende overzicht is uitsluitend gericht op de pedagogische heuristieken. De technische heuristieken zijn hier niet in opgenomen omdat deze sterk overeenkomen met de meer algemene bruikbaarheids- en toegankelijkheidsheuristieken of -richtlijnen voor websites en -applicaties.

Educatieve ontwerprichtlijnen

Onderstaand overzicht van heuristieken is door een vergelijkende analyse uit te voeren van verscheidene artikelen. [2, 3, 4, 5, 6]

Duidelijke doelstellingen. De software geeft duidelijk aan wat de doelen zijn en wat kan worden bereikt door de cursus te volgen.

De inhoud is afgestemd op de context van de leerling. De inhoud van de software is afgestemd op de situatie van de gebruiker, waardoor de gebruiker gemotiveerd en geïnteresseerd is. De feitelijke cursusinhoud moet bij aanvang duidelijk worden gecommuniceerd naar de leerling.

De inhoud is duidelijk en langs meerdere navigatiewegen toegankelijk. De inhoud is ondubbelzinnig. De informatie kan langs verschillende navigatiewegen worden bereikt. Terwijl een leerling met een andere taak bezig is kan hij meer informatie opvragen.

Het niveau van de cursus is afgestemd op de vaardigheden van de leerling. De applicatie voor e-learning bepaalt de huidige kennis van de gebruiker op basis waarvan een specifiek programma wordt aangeboden.

De applicatie peilt de kennis van de leerlingen en verstrekt gepersonaliseerde feedback. De applicatie mag zich niet beperken tot het louter informatie aanbieden. Via diverse interacties (zoals taken of toetsen) moet er een beeld worden gevormd van het kennisniveau van de leerlingen. Er moet dus een tweerichtingsverkeer op gang worden gebracht. Op grond van de verzamelde informatie moet er gepersonaliseerde en constructieve feedback worden aangeboden.

De cursus is, naast het inhoudelijke beheersingsniveau verhogen, gericht op de ontwikkeling van het kritische denk- en het algemene leervermogen. De software is gericht de ontwikkeling van het algemene leervermogen en zet de leerling aan tot zelfstudie.

Ondersteun het proces van groepsleren. De software biedt verschillende mogelijkheden voor interactie en communicatie met anderen, onder andere door groepsopdrachten en discussiefora.

Gebruik rijk studiemateriaal. Documenten, foto's en ander studiemateriaal zorgen voor een zo realistisch mogelijke beleving tijdens het leerproces. Rijke media moeten alleen worden ingeschakeld voor de ondersteuning van het leerproces.

Bied relevante oefeningen, taken en voorbeeldantwoorden. Problemen, taken en oefeningen die de leerlingen krijgen aangeboden moeten relevant en realistisch zijn.

Gebruik relevante referentielijsten. De aangeboden referenties zijn relevant voor het domein van studie en aangepast aan het niveau van de leerling.

Gebruik technologieën die daadwerkelijk ondersteunen. Zorg voor ondersteunende technologieën met een duidelijk toegevoegde waarde en die voor alle leerlingen toegankelijk zijn.

Voorzie in een ondersteunende helpfunctie. De helpfunctie moet de leerling bijstaan bij relevante bronnen vinden en met verschillende problemen omgaan. De leerling mag echter niet in een bepaalde richting worden geduwd om vragen en oefeningen op te lossen.

Verstrek een ruim aanbod van studiemateriaal: De software biedt voldoende bronnen ter ondersteuning van het leerproces (zowel voor de leraar als de leerling).

Referenties

[1] Silius, K. & Tervakari, A-M. (2003). An Evaluation of the Usefulness of Web-based Learning Environments. In: Peñarrocha, V.et.al (eds.) mENU 2003 - International Conference on University Networks and E-learning 2003, 8-9 May 2003 in Valencia, Spain.

[2] Albion, P. (1999). Heuristic evaluation of educational multimedia: From theory to practice. In: Proceedings of the 16th Annual Conference of the Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (pp. 9-15).

[3] Reeves, T. C., Benson, L., Elliott, D., Grant, M., Holschuh, D., Kim, B., Kim, H., Lauber, E., & Loh, S. (2002). Usability and Instructional Design Heuristics for E-Learning Evaluation. In: Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Vol. 2002, 1 (2002), 1615--1621.

[4] Dondi, D. & Homles, B. (2004). E-Learner's guide to the selection and quality dialogue with e-learning. MENON Network EEIG. Als PDF-document beschikbaar op http://www.quel.it/Risorse/Linee%20guida/SEEQUEL%20eLearners%20user%20guide.pdf

[5] Barker, K. (2002). Canadian Recommended E-learning Guidelines (CanREGs). FuturEd Inc., Vancouver, Canada. Als PDF-document beschikbaar op http://www.amtec.ca/site/publications/reports/CanREGsEng.pdf

[6] FuturEd Inc, (2002). Consumer's guide to e-learning. FuturEd Inc., Vancouver, Canada. Als PDF-document beschikbaar op http://www.amtec.ca/site/publications/reports/ConGuideEngCD.pdf

Trackback

De URI om een Trackback naar dit bericht te sturen is: http://www.ddux.org/artikelen/archive/2007/09/05/ontwerprichtlijnen-voor-e-learning/trackback

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: