Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 September

Artikelen en berichten (September 2007)

28 september 2007

Ferry den Dopper (TamTam) beantwoordt de vraag hoe met effectieve hyperlinks vertrouwen beter te ontwerpen.

26 september 2007

Voor geïnteresseerden in maatschappelijke trends en ontwikkelingen als gevolg van digitale technologie is er dezer dagen in Amsterdam de Engelstalige conferentie PICNIC 2007. De VPRO heeft voor de (directe) verslaggeving een speciaal online kanaal ingericht met tekst, beeld en geluid.

Behalve een Nederlandstalige startpagina over bruikbaarheid ('usability') is er ook een overzichtspagina gewijd aan toegankelijkheid ('accessibility').

24 september 2007

Virtuele denktank innovatie in Limburg
Illustratie bij artikel

Mark Vanderbeeken (Experientia) bericht over een project in het Belgische Limburg. Het project onderzoekt de mogelijkheden tot een centrum voor experience, design en innovatie. Mark heeft in dit kader een online denktank opgezet en roept iedereen die deze streek een warm hart toedraagt op aan de denktank deel te nemen.

23 september 2007

Na Brussel, Berlijn en Barcelona vindt de euroIASummit 2008 op 26 en 27 september plaats in... Amsterdam.

20 september 2007

Het Sociaal en Cultureel Planbureau weet in een rapport te melden dat ouderen, lager opgeleiden, inactieven en allochtonen - om uiteenlopende redenen - geringere vaardigheden in het ICT-gebruik hebben dan de rest van de bevolking. Dit heeft gevolgen voor de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen en het zoeken naar een baan bij werklozen.

19 september 2007

Enkele presentaties (met een hoog Dirk Hardt-gehalte en bijna allemaal Engelstalig) van 'e.day 2007: Accelerate!' (13 sept. j.l. - Van Nelle Fabriek Rotterdam) zijn beschikbaar. Onderwerpen zijn ondermeer customer experience, Web 2.0 en communities. (bron: emerce)

18 september 2007

Maarten Peltzer stelt zijn scriptie 'The sense of complexity' PDF-logo beschikbaar via de HBO-kennisbank. Hij gaat in op de rol van complexiteit in een goede user experience.

17 september 2007

In de serie van Chi Nederland dit keer een portret van freelance interaction designer / user experience consultant Pieter Jan Troost. Over zijn werkwijze en over bij parkeerplaatsen van de NS afrekenen en user experience als bindmiddel.

13 september 2007

Rene Jansen geeft een samenvatting van wat hij op The Web and Beyond heeft verteld over 'het ontwerp van sociale software'.

10 september 2007

Ruben Timmerman (usarchy) laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien waarom navigatie geen 'verrassingsvlees' mag zijn.

E-overheid als UX-uitdaging
Illustratie bij column

In de meeste gevallen wordt het belang van een succesvolle user experience benadrukt voor bedrijven die consumenten willen ondersteunen bij het gebruik van hun producten en diensten. Maar consumenten zijn ook burgers. De overheid streeft naar vergaande online dienstverlening om vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten. Dit streven brengt weliswaar een enorme uitdaging voor een goed ontwerp met zich mee, maar volgens Bert Mulder zijn ontwerpers daartoe nog allerminst toegerust. De schaarste op de ontwerpmarkt maakt het er niet makkelijker op.

7 september 2007

Op 19 september 2007 verwacht Leonard Verhoef (humanefficiency) te promoveren tot doctor in de sociale wetenschappen op een proefschrift met de titel "Why designers can't understand their users".

6 september 2007

Erik van Roekel start een conversatie over de vernieuwde user experience van online bankieren bij ABNAMRO.nl. De meningen blijken nogal verdeeld. (bron: marketingfacts)

Menig opdrachtgever stelt zijn huisstijl (voor print) als kader voor de grafische vormgeving van een bedrijfssite. Hans Stol maakte een informatieve site over het begrip 'huisstijl'.

5 september 2007

Robert-Jan van Diepen (diepbizniz) vertelt dat Jakob Nielsen onlangs door 'eyetracking' leerde waarom mensen serieuze informatie verpakt in kermisachtige marketingtaal en -vorm compleet negeren. (bron: marketingfacts)

Ontwerprichtlijnen voor e-learning

Richtlijnen, vuistregels en aanbevelingen voor een optimale bruikbaarheid en toegankelijkheid van websites zijn er legio. Of een site nu is bedoeld voor online bankieren, vakantieboekingen of dating voor singles. Dat maakt niet uit. Maar zouden er ook aanwijzingen voor bepaalde toepassingsgebieden zijn. Voor systemen gericht op elektronisch leren ('e-learning') zijn ze er zeker.

4 september 2007

Hoe ben ik een goede klant? (deel 5)
Illustratie bij artikel

Wat kunnen opdrachtgevers in hun eigen organisatie doen om een project tot een succes te maken? In dit vijfde artikel van Martijn van Welie (Satama) voor opdrachtgevers beschrijft hij wat klanten kunnen verwachten in een ontwerpproces. Zowel kleine als grote organisaties kunnen niet zonder zelf actie te ondernemen een ontwerpproces optimaal laten verlopen. Ook zij moeten aan de bak.

3 september 2007

Wat kunnen user experience experts doen om de overvloed aan informatie beter hanteerbaar te maken? Met 'Usability issues in the information overload era' start Marcel Nahapiet een (Engelstalige) discussie. (bron: thewebandbeyond)

Onlangs meldde fabrikant van consumentenelectronica Philips dat het zich (in marketingcampagnes) meer op de emotionele aspecten van hun producten gaat richten. Gebruiksgemak en gebruikersgericht ontwerp komen centraal te staan. (bron: emerce)


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: