Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 Mei 31 Accessibility-standaarden en -richtlijnen anno 2007

Accessibility-standaarden en -richtlijnen anno 2007

Humantics, 31-05-2007

De aandacht voor usability-standaarden in het algemeen en die voor 'web accessibility' in het bijzonder neemt toe. Deze groeiende interesse wordt doorlopend gestimuleerd door het toenemend aantal applicaties voor e-Government en e-Commerce. In 2006 heeft 24% van de EU-bevolking tussen de 16 en de 74 jaar gebruik gemaakt van e-Governmentdiensten. Daarnaast is 4% van de totale bedrijfsomzet (van bedrijven met tien werknemers of meer) in de EU gehaald uit e-Commerce via het internet. Dit omzetpercentage is sinds 2004 (2.1%) verdubbeld.

'Accessibility' ofwel toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van usability maar het biedt op zichzelf geen garantie op een gebruiksvriendelijke applicatie. Toch heeft de overheid meer oog voor richtlijnen op dit gebied. Accessibility is een basisvoorwaarde om applicaties voor een breed publiek toegankelijk te maken. Een gebruiker moet toegang tot de applicatie en functies kunnen hebben voordat hij die kan gebruiken.

De meest bekende initiatieven op dit moment zijn:

  • WCAG 1.2/2.0: Het Word Wide Web Consortium (W3C) heeft in 1999 een eerste versie van de 'Web Content Accessibility Guidelines' (WCAG 1.0) gepubliceerd. Momenteel werkt het consortium aan een herziening van deze richtlijnen, waarvan al een conceptversie beschikbaar is (WCAG 2.0).
  • Section 508: In 'Section 508' van de Amerikaanse 'Rehabilitation Act' worden overheidsdiensten verplicht gesteld hun e-informatie voor mindervaliden toegankelijk te maken. De Amerikaanse overheid heeft richtlijnen opgesteld waar websites wettelijk aan moeten voldoen, de zogeheten 'Section 508 standards'.
  • ISO 9241-171: De International Standards Organization (ISO) werkt ook aan een standaard voor toegankelijke software, de ‘Guidance on Software Accessibility' (9241-171). Deze standaard heeft momenteel de status van 'Final Draft' en wordt binnen afzienbare tijd een officiële standaard.
  • Overheid.nl Webrichtlijnen: In Nederland zijn er overheidsrichtlijnen voor de toegankelijkheid en duurzaamheid van overheidssites opgesteld. Deze richtlijnen zijn voornamelijk gebaseerd op de richtlijnen uit WCAG 1.0 en andere algemeen aanvaarde, eerder technische, richtlijnen voor webinterfaces.

Naast deze richtlijnen voor accessibility gebeurt er ook veel op het vlak van usability-standaarden voor websites, waarover binnenkort op DdUX.org een artikel zal verschijnen.

Trackback

De URI om een Trackback naar dit bericht te sturen is: http://www.ddux.org/artikelen/archive/2007/05/31/accessibility-standaarden-en-richtlijnen-anno-2007/trackback

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: