Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 April 24 Individuen, groepen en machines bepalen kwaliteit

Individuen, groepen en machines bepalen kwaliteit

Redactie, 24-04-2007

Onmiskenbaar ondergaat het Web op dit moment een gedaantewisseling. Van een publicatieplatform met nieuws, achtergronden en overzichten verandert het in een sociaal platform, waarin groepen bepalen wat nieuwswaardig en belangrijk is. Van een medium voor informatieconsumptie verandert het in een omgeving voor samenwerking en informatieproduktie. Veelgenoemde voorbeelden van deze nieuwe ontwikkelingsfase zijn Wikipedia, tag clouds, folksonomies en andere vormen van sociale toepassingen (blogs, wikis en forums) met 'user-generated content'. Sites als de.lio.us, technorati, flickr en Digg zijn dan ook ongekend populair. Maar bieden ze ook kwaliteit en waardevolle informatie?

Doordat steeds meer mensen toegang tot het Web hebben gekregen en doordat allerlei hulpmiddelen voor online groepsprocessen eenvoudiger in het gebruik zijn geworden verandert het karakter van het Web in snel tempo. Maar er is nog een andere oorzaak. De zoekmachines met hun honderdduizenden of meer relevante en betaalde zoekresultaten zijn niet meer bruikbaar. De omvang van mogelijk relevante antwoorden is onhanteerbaar geworden. Maar er is naast dit kwantitatieve ook een kwalitatief probleem.

De essentie van een zoekmachine is geautomatiseerd de relevantie van informatie bepalen. Door indexering en geavanceerde algoritmes produceren zij relevante en daardoor bruikbare antwoorden. Het samenspel van programmacode ('bits die iets doen') en data ('bits die iets betekenen') werkt prima. Voor het gemak wordt aangenomen dat wat als relevant of populair wordt beschouwd ook belangrijk en waardevol is. Een soort objectivering van relevantie die uiteindelijk toch een subjectieve beoordeling vereist. Vandaar de menselijke schakel die zo aantrekkelijk is in het Web als sociaal platform.

Kritiek op de 'crowd'

De gedachte dat mensen als collectief beter dan als individu kunnen bepalen wat het juiste antwoord op een vraag is vormt de basis van veel sociale sites. Deze gedachte wordt treffend verwoord in de omschrijving 'The Wisdom of Crowds'. "Twee weten meer dan één" is dan ook het oude gezegde. Ook al lijkt dit gezegde intuïtief waar, toch is dat maar de vraag.

Vorig jaar werd de waarheid ervan overtuigend bekritiseerd door Jaron Lanier. Zijn stelling is dat kwantiteit en groepsmeningen uiteindelijk nooit echte kwaliteit voortbrengen. Populariteit is volgens hem een slechte indicator voor kwaliteit.

Een vergelijkbare kritiek op sociale software als zou dat zonder welke vorm van toetsing, selectie of goedkeuring door een autoriteit (in de goede zin van het woord) vanzelfsprekend kwaliteit voortbrengen leverde Peter Morville in een interessant artikel.

Trackback

De URI om een Trackback naar dit bericht te sturen is: http://www.ddux.org/artikelen/archive/2007/04/24/individuen-groepen-en-machines-bepalen-kwaliteit/trackback

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: