Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 Maart

Artikelen en berichten (Maart 2007)

30 maart 2007

Beleven doe je met je zintuigen
Zintuig: de tong

Ontwerpen voor user experiences betekent ondermeer dat een ontwerper de werking van onze zintuigen goed begrijpt en gebruikt. Immers, via onze zintuigen nemen we de omgeving waar en interacteren we. Goede koks zijn bijvoorbeeld als geen ander vaak in staat met hun kennis van smaak ('tong') en vorm ('oog') onvergetelijk gerechten te bereiden. Dergelijke kennis en ervaring levert interessante parallellen en inspiratie voor ontwerp.

26 maart 2007

WATIS: 'usability' & 'user experience'
UPA logo

Waren begrippen als gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid lange tijd het domein van specialisten op het snijvlak van informatica en psychologie (ook wel 'Human-Computer Interaction' geheten), inmiddels zijn deze begrippen niet meer de enige kwaliteitseisen voor technologische hulpmiddelen. Door de belangrijke rol die het internet in ons dagelijkse leven is gaan spelen is bruikbaarheid 'slechts' een onderdeel geworden van een groter geheel van eisen: de gebruik(er)sbeleving oftewel de 'user experience' van interactieve toepassingen. HCI-specialisten en ontwerpers richten zich nu dan ook op zaken als eenvoud, nut en zelfs schoonheid. Toch is het onderscheid tussen gebruikersvriendelijkheid en -beleving niet voor iedereen altijd even duidelijk.

Van 22 t/m 26 maart j.l. werd voor de 8ste keer de ASIS&T Information Architecture Summit gehouden. Dit keer in Las Vegas. Ferry den Dopper (TamTam) was lid van de Nederlandse delegatie. Hij doet verslag van een lezing die hij bijwoonde over de overeenkomsten en verschillen tussen (informatie-)architectuur in de fysieke en de virtuele wereld (Second Life). Het blijkt dat in deze virtuele wereld nagenoeg alle vormen van architectuur en navigatie een exacte kopie zijn van de fysieke wereld. Door de grote herkenbaarheid lijkt dat makkelijk in het gebruik, maar dat is toch niet altijd het geval.

Andere (Nederlandstalige) verslagen van de Summit: Hugo Raaijmakers (MarketingFacts)

21 maart 2007

De ROI van UX Design
Afbeelding geld

De noodzaak voor bruikbaarheid van produkten, diensten en informatie is inmiddels voor velen gemeengoed geworden. Dat dit kwaliteitsaspect niet alleen geld kost maar ook kan opleveren is algemeen bekend. Het lijkt soms wat 'lastiger' om naast bruikbaarheid ook andere kwaliteitsaspecten te kwantificeren. Toch is dat niet onmogelijk. Wat een goede 'user experience' oplevert (in jargon de 'Return-On-Investment' of ROI geheten) is al meerdere keren handig op een rijtje gezet.

19 maart 2007

De plezierfactor van software en info
KSierra Water management

Naast bruikbaarheid is de plezierfactor van essentieel belang voor een positieve en succesvolle totaalbeleving bij software en informatie. Iemand als Kathy Sierra weet dat als geen ander te verwoorden. Zelfs een 'saai' onderwerp als watermanagement kan met de juiste benaderingswijze op een aantrekkelijke en plezierige manier worden besproken. Met gerichte aandacht voor de juiste plezierfactor heeft informatie zelfs sociale gevolgen.

16 maart 2007

Op donderdag 21 juni 2007 organiseert Chi Nederland voor de 11e keer haar jaarlijkse conferentie. Dit keer is de Technische Universiteit Eindhoven de locatie. Het gekozen thema is 'HCI-methods'. Kennis, inzicht en ervaring met methoden om bruikbaarheid te testen staan centraal. Vanuit verschillende perspectieven (opleiding, onderzoek en bedrijfsleven) wordt stilgestaan bij de waarde, (on)mogelijkheden en praktijk van methoden, zoals taakanalyse, persona's en prototyping. De conferentiesite 'HCI-methods: way to go?' is beschikbaar en tot 20 april a.s. kunnen voorstellen voor bijdragen worden ingestuurd.

14 maart 2007

Twee studenten aan de opleiding 'Communicatie en Multimedia Design' van de HRO in Rotterdam - Sonja Duijvesteijn en Annemarie Paternotte - hebben voor scholieren de site 'Gebruiksvriendelijkheid' gemaakt. Deze educatieve site is ontwikkeld in het kader van de wedstrijd 'ThinkQuest' die door Kennisnet Ict op school is uitgeschreven. De site is gericht op middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn in het maken van websites, en dan specifiek scholieren die meedoen aan ThinkQuest. In de site zijn naast artikelen ook methoden en technieken ('wireframe', 'paper prototype' en 'user tests') te vinden die op een heldere en inzichtelijke manier worden beschreven. Een prima initiatief om scholieren al vroeg over de bruikbaarheid van sites na te laten denken.

13 maart 2007

Op een van de bedrijfsblogs van full-servicebureau TamTam (Delft) heeft 'Tammo' en interactie-ontwerper Ferry den Dopper een artikel onder de titel 'Opmars van het gebruikersperspectief in het ontwerpproces' geschreven. Het artikel gaat in op de relaties en verschillen tussen 'usability', 'user-centered design' en 'user experience design.' Alledrie nemen weliswaar de gebruiker als uitgangspunt en referentie voor ontwerpbeslissingen, maar de begrippen richten zich op verschillende dimensies. De eerste op de taak die iemand met een site, portal of applicatie wil uitvoeren, de tweede op de achterliggende behoefte van een persoon en de laatste op de uiteindelijke beleving.

12 maart 2007

Patronen voor UX ontwerp komen beschikbaar
Foto Christopher Alexander

Behalve patronen voor software en architectuur zijn de laatste jaren ook patronen ontwikkeld voor sites en interactie. De populariteit van deze patronen neemt toe. Zeker nu ruim een jaar geleden Yahoo! heeft besloten zijn ontwerp- en interactiepatronen publiek te maken. Ontwerpers van interactie en user experiences moeten dan ook meer en meer leren denken in termen van patronen en terugkerende, herbruikbare ontwerpoplossingen. Dat scheelt hen veel tijd en inspanning.

Van 9 tot 18 maart 2007 vindt in de Texaanse stad Austin het festival 'South by SouthWest' (SXSW) plaats. Naast grote aandacht voor het interactieve medium biedt het festival tevens een platform voor (onafhankelijke) filmers en muzikanten. Het interactieve deel werd dit jaar geopend door Kathy Sierra (bekend van 'Creating Passionate Users'). Kathy is naast specialist op het gebied van cognitieve psychologie, technologie en game design een succesvol co-auteur van de 'Head First' boekenserie. Van haar openingstoespraak en van andere presentaties en panels zijn podcasts en video's beschikbaar. Interessant en leerzaam voor wie niet aanwezig kan zijn.

8 maart 2007

Bladerend zoeken en zoekend bladeren
Afbeelding Sherlock Holmes

Met de overvloed aan informatie is het vinden van relevante en zinvolle informatie een helse klus geworden. Zoeken is makkelijk, vinden blijkt niet altijd eenvoudig. Levert een zoekmachine gebruiken nu relevantere antwoorden op vragen dan gericht bladeren door pagina's? De praktijk leert dat mensen weliswaar een voorkeur voor zoeken of bladeren hebben, maar dat de afwisseleing van beide uiteindelijk de beste antwoorden oplevert.

5 maart 2007

Beter goed gestolen dan slecht ontworpen
Afbeelding Pablo Picasso

Van voorbeelden is veel te leren. Niet alleen op een positieve, maar ook op een negatieve wijze. Goede voorbeelden zijn meestal schaarser dan slechte, maar beide zijn voor ontwerpers waardevol. Wat werkt en wat niet is leerzaam. De beste voorbeelden van kwalitatieve sites blijven dan ook niet onopgemerkt en vallen (soms) zelfs in de prijzen. Andere zijn soms zo slecht dat ook zij een voorbeeldwerking hebben.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: