Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 Februari 10 Personas zijn populair

Personas zijn populair

Redactie, 10-02-2007

Zonder gedegen kennis van gebruikers is (web)applicaties met een hoogwaardige user experience ontwerpen onmogelijk. Naast de doelstellingen van een opdrachtgever is dergelijke kennis onontbeerlijk in elk ontwerpproject. Helaas hebben opdrachtgevers niet altijd voldoende en zinvolle gebruikerskennis. Ze hebben weliswaar een marketingafdeling of een helpdesk, maar hun kennis van gebruikers is meestal fragmentarisch, gekleurd of gedateerd. Toch zijn deze afdelingen de enige die structureel met doelgroepen in contact komen. Marketing voorafgaande aan de transactie; de helpdesk erna. In het beste geval hebben zij algemene informatie over doelgroepen. Maar dat is onvoldoende en vaak ongeschikt.

Gestructureerd en doorlopend gebruikersonderzoek in het kader van produktontwikkeling is in de meeste organisaties zeldzaam. Dergelijk onderzoek is tijdrovend, lastig en onbekend. Inmiddels bereiken klachten over de bruikbaarheid en complexiteit van hun produkten ook de ontwikkelaars. Het is onthullend te merken dat zij vaak nauwelijks idee hebben wie hun produkten feitelijk gebruiken, onder welke omstandigheden en wat gebruikers willen.

Om nu gebruikers toch een rol te laten spelen tijdens productontwikkeling zijn personas erg populair aan het worden. Personas ogen voor buitenstaanders vrij eenvoudig en worden vaak verward met marktsegmenten en doelgroepen. Het verschil zit vooral in het soort informatie dat ze bevatten. Een marktbeschrijving bestaat meestal uit demografische gegevens aangevuld met relevante sociale, technologische of economische trends en ontwikkelingen. Al of niet afkomstig uit betrouwbaar onderzoek.

Een persona daarentegen is de representatie van een archetypische gebruiker. In tegenstelling tot marktbeschrijvingen bevat een persona naast enkele relevante demografisch vooral psychografische gegevens, die betrekking hebben op mentale, sociale en emotionele doelen, meningen, verwachtingen, behoeften, normen en waarden geplaatst in de dagelijkse context van een persoon.

Belangrijk is dat een persona een hulpmiddel is. Personas bevorderen enerzijds de discussie over gebruikers en hun behoeften in een ontwerpteam en daarbuiten en anderzijds maken ze resultaten van onderzoek naar gebruikers inzichtelijk en overdraagbaar. Zo passen personas in een meer gebruikersgerichte ontwerpbenadering, gericht op een hoogwaardige gebruikservaring van zinvolle applicaties.

In de praktijk komt het vaak voor dat enkele personas worden opgesteld en bediscussieerd in het begin van een project. Maar als de eerste schetsen van een prototype zijn opgesteld dan worden ze helaas weer vergeten. Men kijkt dan liever naar nieuwe, aansprekende produktkenmerken dan naar de zin of het gebruik ervan. En is een project eenmaal afgerond dan wordt bij een volgend geen gebruik meer van de personas gemaakt. Noch worden ze systematisch gevalideerd of verrijkt met gegevens uit onderzoek of analyse. Laat staan dat ze integraal zijn opgenomen in het werk van marketing of de helpdesk.

Dat personas populair zijn blijkt ondermeer uit de publikatie van twee lijvige boeken: The Persona Lifecycle van John Pruitt and Tamara Adlin (recensie) en Practical Personas van Steve Mulder en Ziv Yaar.

En personas zijn inmiddels ook 'talk of the town' bij marketing Nederland (inclusief een levendige discussie).

Trackback

De URI om een Trackback naar dit bericht te sturen is: http://www.ddux.org/artikelen/archive/2007/02/10/personas-zijn-populair/trackback

Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: