Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

DISCLAIMER: DdUX.org werkt optimaal met 'standards compliant' browsers (zoals Firefox, Camino, Opera en Safari). Er wordt hard gewerkt om de site ook in recente versies van Internet Explorer bruikbaar te maken.

DdUX: Design for digital User eXperience

Onderdelen
Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Artikelen Archief 2007 Februari

Artikelen en berichten (Februari 2007)

28 februari 2007

Bijna drie maanden geleden werd prof. dr. Gerrit C. van der Veer hoogleraar bij de faculteit Informatica aan de Open Universiteit. Aan deze universiteit gaat hij invulling geven aan de leerstoel Mens, computer, maatschappij, in het bijzonder mens-machine-interactie. Tijdens zijn oratie 'Voorbij user-centred design' ging hij ondermeer in op de rollen, doelen en activiteiten van mensen (gebruikers en andere 'stakeholders') tijdens het analyse- en ontwerpproces van interactieve systemen. Van der Veer pleit voor een nieuw paradigma: activiteitgeoriënteerd ontwerpen.

Ontwerpers verliezen hun controle
Housing Maps

In tegenstelling tot print kunnen (visueel) ontwerpers op het Web steeds minder de gebruikservaring vooraf bepalen. Meer en meer wordt duidelijk dat zij in het beste geval alleen toegesneden faciliteiten en informatie beschikbaar kunnen stellen. Het zijn uiteindelijk gebruikers die zelf aan het roer willen staan. Een behoorlijke omslag voor menig (visueel) ontwerper.

26 februari 2007

Toonaangevend online magazine Boxes and Arrows is begonnen met podcasting. Als eerste aflevering is een interview van Jeff Parks van 'Information Architecture Podcast' verschenen met Jeff Lash en Chris Baum over hun recente tweedelige artikel 'Transitioning from User Experience to Product Management'.

18 februari 2007

Samengestelde functies voor UX ontwerpers
Vacatures

De arbeidsmarkt trekt aan en het aantal vacatures neemt gestaag toe. Ook voor UX designers zou dit moeten gelden. Een lastige zaak is echter dat er weinig tot geen uniformiteit is in de naamgeving van functies. Moet je bijvoorbeeld in het Nederlands zoeken ('informatie-architect') of in het Engels ('information-architect'). En ... zijn er al vacatures met de aanduiding 'user experience designer'?

15 februari 2007

Ajax en UX design
Boekomslag 'Ajax Design Patterns'

Ontwikkelingen in de technologie hebben altijd een grote invloed op ontwerpen. De relevantie van AJAX en zogeheten 'Rich Internet Applications' (RIAs) op het werk van user experience designers neemt toe. Maar de vraag is welke aanpassingen ux designers in hun werkwijzen moeten aanbrengen.

11 februari 2007

Mensen zijn gebruikers zijn consumenten
Vrouw eet druiven

Sinds het idee van de belevingseconomie door marketingmensen is omarmd is ook te zien dat zij zich bezighouden met de 'customer experience'. Een logische stap voor hen. Meer en meer relateren zij de klantbeleving dan ook aan interactieve media. Maar is een 'customer experience' synoniem met een 'user experience'? De meningen verschillen maar duidelijk is dat een persoon uitsluitend en alleen als een (potentiële) klant zien toch iets anders is dan als gebruiker. De knuppel in het hoenderhok?

Ontwerpen voor mobiele devices is een vak apart. Little Springs is toonaangevend in de materie, ondermeer met een designpatroon van de week. Ook Small Surfaces volgt de materie op de voet, en bij Nokia staat ook een en ander.

10 februari 2007

Personas zijn populair
Portretten van beide auteurs

Het succes van elke site of applicatie is het gebruik. Niet gebruik door de ontwerper maar het gebruik door iemand voor wie het bedoeld is: de doelgroep. Naarmate de vergroening van de ontwerpers en de vergrijzing van de doelgroepen toeneemt krijgt het inlevingsvermogen van een ontwerper steeds mmeer gewicht. Dit empathische vermogen van ontwerpers wordt gevoed door zogeheten 'personas'. Hun populariteit en gebruik neemt zienderogen toe.

5 februari 2007

Ontwerppatronen ondersteunen transfer
Illustratie bij artikel

Het gebruik van een site of applicatie wordt een stuk makkelijker als rekening is gehouden met wat er bij andere sites en applicaties gebeurt. Wat mensen op andere online plekken leren willen ze ook op deze site gebruiken. Het opnieuw kunnen gebruiken van kennis en vaardigheden heet 'transfer'. Patronen gebruiken bij het ontwerp van een site of applicatie is een goede wijze om transfer te ondersteunen.

3 februari 2007

John Maeda gaat LOS
Portret van John Maeda

De roep om 'eenvoud' in technologie wordt sterkter en sterker. De aantrekkelijkheid van de iPod en iPhone is vooralsnog ongeëvenaard. Een vooraanstaand denker op het terrein van eenvoud is de Amerikaanse kunstenaar John Maeda die een poging heeft gewaagd wetmatigheden van eenvoud eens op een rijtje te zetten.

1 februari 2007

Europees e-Accessibility Forum
Logo/beeldmerk e-Accessibility forum

Op maandag 29 januari vond in Parijs het eerste Europese e-Accessibility Forum plaats. Roel Van Gils, één van de bezielers van Anysurfer, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke webistes, ging, nam deel, en brengt verslag uit.


Powered by Plone CMS, het Open Source Content Management Systeem

Deze site voldoet aan de volgende standaarden: